top of page

מרכז מבקרים יוטבתה

מיקום: יוטבתה

 

תיאור הפרויקט: מרכז מבקרים ייחודי  למפעל קיבוצי ותיק לחלב ומוצריו. המבנה שואב השראה מחלוקי נחל, כולל אזור חיצוני עם הדגמות של טכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת, ואזור פנימי עם  חדרי קור חוויתיים, ומיצגים רב חושיים .

bottom of page