top of page

וילה קציר

מיקום: מכון וייצמן

הקף: 200 מ״ר

תיאור הפרויקט: שימוש מחדש לוילה של נשיא המדינה הרביעי פרופ' אפרים קציר בשכונת המגורים של מכון ויצמן, והפיכתו למרכז לסטודנטים מהעולם של מכון ויצמן, המרכז נועד כדי לסייע לסטודנטי-חוץ להיקלט בקלות למכון ויצמן וגם לשמש להם למרכז מפגש ובילוי.

bottom of page