top of page

מכללת רופין- בניין הפקולטה להנדסה
והמחלקה לסיעוד

מיקום: רופין

תיאור הפרויקט: בתכנון סביב החצר הפנימית נוצרות שכבות של מגוון חללים בדרגות פורמליות שונות ובקני מידה שונים, והשימוש במודולים חזרתיים מאפשר גמישות בשינוי וארגון החללים ופרסונליזציה של חווית הלמידה. החצר והמבנה המקיף אותה תואמים לטופגרפיה הקיימת, ומערכת המסדרונות ההיקפית והשקיפות מחזקים את היכולת להתמצא במרחב ומדגישים את הסביבה החיצונית. המסדרונות הפנימיים, בהם מיושמת גישת Welearn, בעלי ריהוט גמיש ומאפשרים שהיה ומפגשים ולא רק מעבר טכני, והחשיפה שלהם לחצר המרכזית מייצרת רצף ויזואלי ההופך אותם לחלל אחד, ואף המעברים בין הקומות מאפשרים מפגש ומבט רחב על האזורים הציבוריים. ההצעה כוללת אף טכנולוגיות למצבי הוראה שונים- שילוב בריהוט, טכנולוגיות אור מותאמות שימוש, גגות סולריים ואופציות לפיתוח עתידי ללא פגיעה בעקרונות התכנון הראשוניים. 

bottom of page