top of page

״במעלה ההר״- מרכז מבקרים ומורשת

מיקום: ראש פינה

תיאור הפרויקט: מבנה המבואה לאתר השחזור, המציג את המבנים ההיסטוריים של ההתיישבות בראש פינה, משלב מבנה בסיסי דמוי טרסות מסורתיות העולות מנקודות הכניסה ועד האתר עצמו, יחד עם רב שכבתיות המאפשרת תנועה בין החללים השונים והמוצג בהם למבט רציף אל הנופים מסביב. אין הפרדה בין החללים לבין הדרך למעלה. החללים פרושים לאורך הטרסות כך שנוכחות נפח המבנה ביחס לנוף מינימלית עקב שילוב מירבי בטופוגרפיה מסביב, כך שמתאפשרת עליה מתונה ורציפה מהכניסה עד אתר השחזור עצמו, הנחשף לאט לאורך המסלול שעובר המבקר. בחלקן החיצוני של הטרסות ישנן רחבות פתוחות המאפשרות התכנסות או הדרכה.

bottom of page