top of page

התחדשות השוק הישן נתיבות

מיקום: נתיבות

 

תיאור הפרויקט: התחדשות עירונית של מרכז העיר הישן. חידוש מתחם השוק ההיסטורי במרכז העיר, הכולל עיצוב, מיתוג והנגשה מחדש של מבני השוק הישן, הוספת אזורי מסחר וכן חידוש המתחם הסמוך הכולל חניון, פארק ומבנה ציבור. 

bottom of page