top of page

המכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים

מיקום: איילת

תיאור הפרויקט: מבנה מעבדות והוראה לחקר הסביבה הימית בן שתי קומות, המשתלב בסביבה הטבעית בקרבה למדבר ולים.

בתכנון הושם דגש רב על בנייה ברת קיימא ויעילה אנרגטית. 

bottom of page