ליימן שליסל

מיקום: מטה החברה, יבנה

הקף: 1000 מ״ר