top of page

מרכז מבקרים - טרמינל פנורמי

מיקום: אגמון החולה, קק״ל

תיאור הפרויקט: שמורת אגמון החולה היא תחנת מעבר עבור הציפורים הנודדות בין אירופה לאפריקה, ומרכז המבקרים תוכנן אף הוא כטרמינל נוסעים, בו ניתן לעבור במסלולים שונים בתוך המבנה ומחוץ לו. המסלולים משלבים מבטים החוצה אל האופק ופנימה אל התצוגה, ותנועה אורגנית בין פנים וחוץ ובין נקודות העניין השונות במנה- תצפיות, מוקדי ממכר ושהיה באופן נוח לשימוש ולתפעול. ההצעה משלבת התייחסות להיטמעות בסביבה הטבעית יחד עם שימוש בטכנולוגיות אקלימיות מסורתיות  כמו החצר הפנימית המייצרת מיקרו אקלים ממוזג ללא פגישה בתאורה הטבעית. והשימוש בכלים טכלוגיים מודרניים מאפשר שהיה נוחה בשעות שונות ותנאי מזג אוויר משתנים, וכן הרחבות עתידיות גמישות ללא פגיעה באופי ויעילות המבנה. ההצעה זכתה במקום השני בתחרות שנוהלה ע"י קק"ל.

bottom of page