top of page

מרכז מנהלה ותפעול חברת החשמל 

מיקום: תחנת הכוח מועצה אזורית גזר

 

תיאור הפרויקט: קמפוס הנהלה ותפעול אזורי בן 2 קומות לתחנת הכוח בגזר. המבנה מכיל משרדים, מעבדות חשמל ואלקטרוניקה וחדר אוכל, והיה המבנה הראשון בארץ שעמד בתנאי ת"י 5281 לבנייה ברת קיימא משרדים. במבנה מספר איכויות שימוש אנרגטי כמו: ארובות חום,שימוש חוזר במיזוג ויצירת מיקרו אקלים.

bottom of page