מבנה אייקון חולון

מבנה משרדים ומסחר "אייקון"

מיקום: חולון