top of page

הפקולטה לבעלי החיים

מיקום: האוניברסיטה העברית, הפקולטה לחקלאות, קמפוס רחובות

תיאור הפרויקט: מרכז מחקר ופיתוח למעבדות ומשרדים של הפקולטה לבעלי החיים. העקרון האדריכלי שעמד במהות התכנון היה יצירת מפגשים א-פורמליים בין החוקרים לצורך שיתופיות והעלאת רעיונות הדדית. התכנון כלל גשר להולכי רגל שיצר חיבור בין בנינים העוסקים בתחומי עיסוק דומים. המרכז תוכנן על פי עקרונות הבניה הברת קיימא( תקן LEED) והושם בו דגש על איוורור ואור טבעי, שימור והתייעלות אנרגטית, טיפול בפסולת וחומרי בנייה ברי קיימא וממוחזרים.

bottom of page