top of page

הפקולטה למדעי הצמח

מיקום: האוניברסיטה העברית, הפקולטה לחקלאות, קמפוס רחובות

תיאור הפרויקט: מרכז מחקר ופיתוח למעבדות ומשרדים של הפקולטה למדעי הצמח. המרכז משלב בנינים קיימים עם בינוי חדש ומייצר מתחם גדול של מחקר, לימוד ועבודה. התכנון האדריכלי יצר חצרות פנימיות שדרכן המרכז מתאוורר ומקבל אור טבעי וכן רשת של גשרים שבעזרתם נוצרה סירקולציה בקומות הגבוהות . התכנון כלל יצירת שפה משותפת לכלל המתחם ושילוב של אופי הקמפוס והבינוי החדש .

bottom of page