top of page

תחרות אקספו ישראל

מיקום: מילאנו, איטליה

תיאור הפרויקט: הטבע הישראלי מגלם בתוכו ניגוד מהותי בין יופיה הרומנטי והייחודי של כל עונה לבין האתגרים האקלימיים המשתנים שהן מביאות עמן. הביתן שהצענו מורכב מארבעה מבני חממה המציגים כל אחד עונה אחרת: נופים משתנים, גוונים וארומה מייצגים תופעות יחודיות לישראל מהצפון עד הדרום, ואת  הטכנולוגיות המדעיות והחקלאיות החדשניות שהומצאו כאן ע"מ להתמודד עם האתגרים האקלימיים. לצורך התכנון הרב תחומי גויסו  צוות תוכן, צוות אדריכלות, ניהול ויועצים מקצועיים מהמעלה הראשונה, וההצעה התמודדה בגמר התחרות במעמד משרד החוץ . 

bottom of page