יהודה עמיחי 5

מיקום: תל אביב 

תיאור הפרויקט: בניין מגורים