top of page

הפקולטה למשפטים - המכללה האקדמית ספיר

מיקום: מכללה אקדמית ספיר - שער הנגב

 

תיאור הפרויקט: תכנון מבנה בית הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר. 

bottom of page