top of page

מעונות סטודנטים

מיקום: הפקולטה לחקלאות

 

תיאור הפרויקט: מתחם מעונות לסטודנטים זרים וסגל בכיר. המבנים השתלבו בטופוגרפיה הקיימת ויצרו מתחם היקפי שמייצר מפגשים ברמת המבנה והמרחב הציבורי. חדרי המגורים תוכננו מסביב למרחב משותף. השימוש במבנה הינו רב תחומי וכלל כיתות הוראה, אודיטוריום, מועדונים ושימושי רווחה אחרים. החזיתות כוללות צמחייה , רפפות והצללות בהתייחסות שונה לכיווני הרוחות.

bottom of page