top of page

בית ספר על"ה

מיקום: לוד

 

תיאור הפרויקט: המבנה מחולק ל3 אגפים שמחפים על חצר פנימית. החצר הפנימית תוכננה כאמפיי פעיל לילדי הבית הספר באופן תלת מימדי כך שמהאמפיי ניתן לראות את כל חלקי בית הספר ולהיפך.  בית ספר שונה , מעין רחוב קטן החובק כיכר עירונית.

bottom of page