top of page

מרכז קטליזה בטכניון

מיקום: הטכניון, חיפה

תיאור הפרויקט: זכייה במקום השלישי בתחרות האדריכלים לתכנון מרכז קטליזה בטכניון.

כפי שמערכות פיזיות ואורגניות תלויות האחת בשניה ולשלובות זו בזו לכדי מארג שלם, כל המבנה מציע מרחבים בלתי לימינאלים, מעברים רכים בין מרחבי העבודה ותחומי המחקר, בין פנים לחוץ, מרחבים בנויים וטבעיים - בשהייה, במבט ובתנועה.

bottom of page