top of page

מבנה מעבדות רב תכליתי

מיקום: אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע

תיאור הפרויקט: מבנה המעבדות הרב תחומי הינו חלק מקמפוס אוניברסיטת באר שבע וניתן לראות כי בתכנון החזיתות ישנה הדגשה מהותית ביותר על שיטות הבנייה מבטון כיאה לאופי הקמפוס. הפרויקט תוכנן בראייה אקלימית ולכן הוצב כשחזיתות המבנה פונות צפונה ודרומה, מעטפת המבנה תוכננה לאקלים החם שבדרום הארץ ולכן חלונות המבנה מוצלות על ידי הבלטות מבניות וחלונות המבנה תוכננו עם זכוכית LOW - E ייחודית להחדרת אור ולא חום. המבנה מכיל כיתות הוראה, מעבדות יבשות ורטובות להנדסה ולפיזיקה.

bottom of page