ברש

מיקום: תל-אביב, 120 יחידות דיור בשלושה בניינים