האומנים תל אביב

בניין משרדים האומנים

מיקום: תל-אביב