top of page

צדוק הכהן

מיקום: תל אביב 

תיאור הפרויקט: בניין מגורים לשימור בלב תל אביב.
השימור נעשה בחזיתות המבנה המאופיינות בסגנון הבאוהאוס ונותנות אזכור לעיר הלבנה.
המבנה בן 5 קומות, סה"כ 11 יח"ד. 

bottom of page