top of page

מרכז שוורץ רייסמן

מיקום: אוניברסיטה עברית, ירושלים

תיאור הפרויקט:  מרכז מדעי ללימודי פיזיקה וכימיה, בן 4 קומות. כולל כיתות מעבדות, פאב-לאב, חללי לימוד פורמלים ומקומות למפגש א-פורמלי המקדם אפשרויות לפיתוח וחקירה יחד. לב המבנה סובב סביב אטריום המשלב בין כל חלקי המבנה ובין החוץ לפנים.

bottom of page