תכנית אב הפקולטה לחקלאות

מיקום: האוניברסיטה העברית, הפקולטה לחקלאות, קמפוס רחובות