top of page

בית ספר רמות יורם

מיקום: נתיבות

 

תיאור הפרויקט: בית ספר יסודי בן 20 כיתות ,  המורכב מארבעה מבננים שכבתיים בפריסה מאווררת המקיפים חצר מרכזית משותפת .  החוץ והפנים נטמעים זה בזה ומייצרים מגוון מרחבים ברמות שונות של אינטימיות ותנועה וסביבות למידה דינמיות.

bottom of page